• Het Stubaital. Ik weet nu waar het ligt.
 • Zonder woorden. Veelzeggend
 • Op zoek naar het graf van private O'Neil
 • Dieppe, een slag voor Canada
 • Het Stubaital. Ik weet nu waar het ligt.


  Het Stubaital. Grenzeloos mooi. Het Stubaital. Tot voor kort had ik er nog nooit van gehoord. Het dal ligt...

 • Zonder woorden. Veelzeggend


  Zonder woorden. Veelzeggend Twee keer was ik erbij toen koningin Beatrix in mijn werkgebied kwam. In Enter, en in...

 • Op zoek naar het graf van private O'Neil


  Vrijdag 26 april Frank Graham Cycle Liberation Tour  Op zoek naar het graf van private O’Neil Het...

 • Dieppe, een slag voor Canada


  Dinsdag 24 april Frank Graham Cycle Liberation Tour De zon glinstert in het water van Het Kanaal. Een licht...

Journalistieke tekst Kap bijna 500 bomen op en rond Grimberg


Opdrachtgever: WegenerMedia

Locatie: Rijssen Wierden

RIJSSEN-WIERDEN Exact 496 bomen worden binnenkort gekapt op de percelen in de Grimberg en langs de overzijde van de Rijssensestraat, de N350, waar fietstunnel en ecoduct gerealiseerd worden. Daaronder twee indrukwekkende, ruim 150 jaar oude eiken die aan de rand van de es op de Grimberg staan. Het hout hiervan wordt gebruikt voor de Enterse zomp.

Het wordt de komende tijd een kale bedoening langs de Rijssensestraat, ter hoogte van de Grimberg. Om de geplande fietstunnel, het ecoduct en de herinrichting van de weg te kunnen realiseren, worden bijna 500 bomen gekapt.

De werkzaamhenden beginnen in september. Dan worden op één van de weiden langs de Rijssensestraat de bouwketen van aannemer Van Gelder geplaatst en begint de uitvoering van het plan. In oktober start de kaalslag. Gelijktijdig met de kap van de bomen worden de kabels en leidingen verlegd.

“De hele grondverwerving voor het project is rond. Vooralsnog verloopt het project geheel volgens planning”, vertelt Wim Meijer, projectleider Wegen en Kanalen van de Provincie Overijssel.

De provincie, die de aanvraag voor de kap indiende, moest ook zorgen voor een plan voor nieuwe aanplant van bomen en struiken. Meijer: “De cultuurgrond in het geldende bestemmingsplan wordt omgezet naar bosgrond. Ook het terrein waar straks de bouwketen staan, wordt naderhand ingeplant met bomen. Over het beheer van de nieuwe aanplant worden nog afspraken gemaakt met de grondeigenaren.”

Het provinciale plan voor de nieuwe aanplant kwam vorige week bij de gemeente Wierden binnen. Na de aanleg van de fietstunnel en het ecoduct en na de herinrichting van dat gebied worden aan beide kanten van de Rijssensestraat ruim tachtig eiken geplant. Tussen de beide rijbanen, op een soort van vluchtheuvel, komt een aantal beuken. Langs de parallelweg worden eiken, beuken en grove dennen geplant.

Struikgewas

Naast de bomen worden stroken dicht struikgewas aangelegd, onder andere op het ecoduct zelf. Hier wordt ook een aantal eiken geplant, maar deze worden niet hoog, omdat ze evenals de struiken op gezette tijden teruggesnoeid respectievelijk afgezaagd worden.

Haaks op de uitloop van het ecoduct, achter de Bussinkweg, wordt de bestaande houtwal versterkt met een extra breedte van zo’n vijf meter.

In totaal komt er zo’n 1.375 vierkante meter aan struweel bij.

Desalniettemin worden er meer bomen gekapt dan nieuw geplant, want niet voor elke gekapte boom geldt het planten van een ander exemplaar. “Bij herplanting van bomen gaat het om bomen die dikker zijn dan dertig centimeter”, vertelt gemeenteambtenaar Adriaan Ballast. “Zo’n 300 bomen te kappen bomen hebben die dikte niet bereikt. Bovendien mag in plaats van één boom ook 65 vierkante meter struikgewas aangelegd worden. En als we dan alles bij elkaar optellen wordt de verplichte herplant ruimschoots gehaald.”