• Het Stubaital. Ik weet nu waar het ligt.
 • Zonder woorden. Veelzeggend
 • Op zoek naar het graf van private O'Neil
 • Dieppe, een slag voor Canada
 • Het Stubaital. Ik weet nu waar het ligt.


  Het Stubaital. Grenzeloos mooi. Het Stubaital. Tot voor kort had ik er nog nooit van gehoord. Het dal ligt...

 • Zonder woorden. Veelzeggend


  Zonder woorden. Veelzeggend Twee keer was ik erbij toen koningin Beatrix in mijn werkgebied kwam. In Enter, en in...

 • Op zoek naar het graf van private O'Neil


  Vrijdag 26 april Frank Graham Cycle Liberation Tour  Op zoek naar het graf van private O’Neil Het...

 • Dieppe, een slag voor Canada


  Dinsdag 24 april Frank Graham Cycle Liberation Tour De zon glinstert in het water van Het Kanaal. Een licht...

Journalistieke tekst Regge tussen Notter en Nijverdal wordt langer


Opdrachtgever: WegenerMedia

Locatie: Wierden

De Regge tussen Notter en Nijverdal wordt 1.5 kilometer langer

De Regge gaat meanderen langs de Grimberg. De donkerblauwe slingers worden de nieuwe gedeeltes. Het bestaande fietspad richting Nijverdal wordt doorgetrokken

“Ooit zat die Regge-arm er nog aan”, wijst Hans van Overbeeke, voorzitter landinrichtingscommissie Rijssen, in zijn hand een ruim een eeuw oude akte. Het document is van 18 mei 1896 en het is een overeenkomst tussen het toen nog jonge Waterschap De Regge en Willem Achteresch, landbouwer te Notter. Op de envelop staat geen adres vermeld, alleen de naam en de plaats: de brief kwam gewoon aan...

Ruim 115 jaar geleden droeg Achteresch een stuk land over aan het waterschap, zodat de Regge recht getrokken kon worden. Nu liggen er plannen klaar voor het weer afbuigen van delen van de Regge vanaf het oude Rijssense Veer tot aan de Burgemeester Boersingel in Nijverdal. Dat deel bestaande Regge telt drie kilometer; daar komt straks anderhalve kilometer bij, zodat in totaal viereneenhalve kilometer Regge heringericht wordt.
Dat meanderen begint bij het oude Rijssense Veer, waar nu het nieuwe fietsveer ligt. Het plan is om de Regge ruim een halve kilometer te laten kronkelen door het land van de familie Lammers van de Grimberghoeve. “De grond die hiervoor verzet wordt, deponeren we in de bestaande Regge. Dit oude deel van de Regge wordt opzettelijk verontdiept, tot 1.20 meter, zodat de Regge eerder overstroomt. Bij hoog water wordt dan het hele beekdal gebruikt”, vertelt Jetze Kamerling van de Dienst Landelijk Gebied. Een ander nieuw deel van de Regge stroomt straks over landgoed De Kamplanden. Het plan heeft tot 26 november ter inzage gelegen. Er is een aantal zienswijzen binnengekomen en deze moeten nog bekeken worden. In maart 2013 beslist de gemeenteraad van Wierden over dit plan. Komt er groen licht, dan gaat in de zomer van volgend jaar de eerste schop de grond in; in december van datzelfde jaar moet dit project afgerond zijn.
Naast het meanderen gebeurt er in dit Reggegebied meer. Zo wordt het bestaande fietspad richting Nijverdal doorgetrokken en komen er ‘dalstenen’ te staan bij elke ingang van het beekdal. “We zijn ook in gesprek met de stichting Reggeveer om te kijken of het haalbaar is om bij de Kamplanden een extra veer in de vaart te brengen”, aldus Kamerling. Wat de zomp betreft: die kan ook op de heringerichte Regge blijven varen. Kamerling: “Alle nieuwe Reggedelen worden minimaal tussen de twaalf en veertien meter breed, en in de bochten komen daar nog ettelijke meters bij.” Blijft er in de toekomst toch nog een klein probleempje voor de zomp: binnen twintig jaar moet de stuw bij Notter weg. Kamerling, met humor: “Dan moeten de zompschippers weer dammen bouwen om de zomp te kunnen laten varen. Dan krijgen we écht de oude situatie weer!”
 
Ter hoogte van camping ’t Mölke ontstaat een eiland tussen de meandergeul en de hoogwatergeul, dat waarschijnlijk dicht zal groeien met bos. Ter hoogte van de Grimberghoeve wordt een ponton in de Regge gelegd, zodat de eigenaar van het perceel met zijn materieel de overzijde van de geul kan bereiken.